PROJECTE MERLÈS

L’any 2013 les associacions ADEFFA i EDN realitzen un projecte sobre la riera de Merlès. Es tracta d’un conjunt d’actuacions de sensibilització i d’educació ambiental dirigides a informar a la població de la importància de preservar l’entorn, la fauna i la flora de la Riera de Merlès. Tot i que les actuacions es centren en un entorn concret, es poden extrapolar als hàbitats fluvials en general.

En el projecte s’hi realitzen jornades de captura de crancs de riu invasors, jornades de recollida de deixalles, tallers relacionats amb la conservació de l’hàbitat, xerrades, reportatges divulgatius de la fauna i flora i també materials en format digital disponibles en aquesta pàgina web.