REPORTATGES

Projecte de conservació de la riera de Merlès que realitzem conjuntament amb A.D.E.F.F.A.

Ens encarreguem de realitzar 5 reportatges de sensibilitació de la riera de Mèrlès i els seus entorns.

LA RIERA DE MERLÈS

FLORA I FAUNA A LES RIERES

FAUNA INVASORA ALS RIUS

CRANCS DE RIUS INVASORS

ACTIVITAT HUMANA I RIUS


Aquests 5 reportatges formen part del projecte Merlès: un recurs natural, educatiu i lúdic.
Es pretén conscienciar de la importància dels rius, tant per la flora i fauna com per l’activitat humana que s’hi practica.