EDN

- Estudi Divulgació Natura -

Fem reportatges de natura, darrerament però, centrats sobretot en la fauna autòctona de les nostres terres.

En els nostres inicis vam fer tot un seguit de reportatges a l’entorn de les comarques del Penedès i l’Anoia que es van projectar en sales i locals d’aquestes comarques.

Al 2008 iniciem l’enregistrament de reportatges en altres indrets de la geografia catalana, sobretot en parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

A principis del 2009 afrontem una nova etapa mercès a la difusió dels reportatges “Batecs de natura” emesos pels diversos canals de Televisió de Catalunya.

Els reportatges han estat elaborats seguint diferents estratègies. N’hi ha que ens apropen a la vida de determinats animals, d’altres són un passeig per un espai natural on hi podem descobrir la seva fauna, i fins i tot n’hi ha que tracten sobre la feina que alguns col·lectius, associacions o naturalistes realitzen per estudiar la vida o el comportament de les espècies animals. El tractament de cada reportatge és molt personalitzat, diríem que tots i cadascun d’ells estan fets de forma artesanal i amb molta estima.

edn - camara