“Viodiversitat” – Biodiversitat i vinyes al Penedès

 

Documental que ens explica la biodiversitat i problemàtiques que envolten el paistage del Penedès.