EDN

Estudi Divulgació Natura té com a finalitat ajudar a conèixer la fauna, la flora i els espais naturals que tenim al nostre país. Sovint desconeixem o ens passen desapercebuts molts dels tresors naturals que hi ha a les comarques catalanes. Un bon coneixement de la nostra terra és la millor eina per sensibilitzar i preservar el medi.

EDN